Oferta edukacyjna w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznym

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej w zakresie edukacji ekologicznej, przyrodniczej i botanicznej. Proponujemy:

- zwiedzanie bogatych kolekcji żywych roślin zgromadzonych na terenie ogrodu botanicznego (około 5500 taksonów)

- zwiedzanie kolekcji roślinnych w powiązaniu z szeroko pojętą tematyką zoologiczną – przedstawicielami bezkręgowców i kręgowców spotykanych na terenie ogrodu (ścieżki przyrodnicze)

- warsztaty ekologiczne, zwłaszcza pod kątem poznawania gatunków chronionych, rzadkich i ginących oraz osobliwości flory Pomorza, możliwość wykonywania zielników

1. Wariant podstawowy – zwiedzanie z przewodnikiem (czas: 1 godzina)

- ogólna charakterystyka kolekcji ogrodu z uwzględnieniem wieku i zainteresowań uczestników

Przy dużych liczebnie grupach – w celu zapewnienia efektywności zajęć – proponujemy drugiego przewodnika w promocyjnej cenie (opłaty:  informacja telefoniczna ).

2. Wariant rozszerzony – zwiedzanie z przewodnikiem ( czas 1,5 godziny )

- szczegółowa charakterystyka kolekcji uwzględniająca zbiorowiska naturalne Polski; gatunki chronione, rzadkie i ginące (rośliny z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, czerwonych list,  objętych Konwencją Berneńską oraz Konwencją Waszyngtońską).

Przy dużych liczebnie grupach – w celu zapewnienia efektywności zajęć – proponujemy drugiego przewodnika w promocyjnej cenie (opłaty:  informacja telefoniczna )

3. Ścieżki przyrodnicze ogrodu:

A. Ścieżka botaniczno-zoologiczna ( z przewodnikiem - czas 1 godzina 15 minut )

Zwiedzanie kolekcji roślinnych w połączeniu z oznaczaniem spotykanych gatunków owadów, mięczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Ukazywanie na przykładzie biocenozy ogrodu, zależności i harmonijnego współistnienia przedstawicieli świata roślin i zwierząt ( ekosystem – producenci, konsumenci, reducenci ). Przypomnienie  pojęć biotopu i biocenozy.

B. Ścieżka botaniczno-entomologiczna ( z przewodnikiem - czas 1 godzina 15 minut )

Zwiedzanie ogrodu z jednoczesnym przedstawianiem roli owadów w procesie zapylania roślin kwiatowych. Uwzględnienie szczególnej roli pszczół  i trzmieli, ich wpływu na owocowanie sadów, jagodników i innych roślin owadopylnych.

Prezentacja budowy ula pszczelego oraz rozwoju i życia rodziny pszczelej. Rośliny miododajne.

Produkcja wosku, miodu, kitu i mleczka pszczelego.

C. Ścieżka botaniczno-ornitologiczna ( z przewodnikiem – czas 1 godzina 15 minut )

Zwiedzanie kolekcji roślinnych ogrodu wzbogacone tematyką ornitologiczną:

 - oznaczanie spotykanych gatunków ptaków na podstawie wydawanych głosów, barwy upierzenia, zachowania i cech budowy ciała

 - prezentacja skrzynek lęgowych przeznaczonych do zasiedlania przez różne gatunki ptaków ( tak zwanych dziuplaków )

 - wskazanie siedlisk korzystnych do zakładania gniazd w oparciu o istniejącą różnorodność gatunkową drzew, krzewów i runo

 - poznanie gatunków roślin dostarczających ptakom cennego pokarmu szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

4. Warsztaty botaniczne:

  Zajęcia edukacyjne  na wybrany temat połączone z ćwiczeniami praktycznymi ( czas pracy 2 godziny )

  Proponujemy do wyboru:

•       sadzonkowanie roślin ( miesiące: IV, V, VI, IX, X )

•       zakładanie zielników ( miesiące: VI, VII, VIII, IX )

•       oznaczanie owoców i nasion ( miesiące: IX, X )

Grupy liczniejsze  z uwagi na charakter zajęć będą podzielone namniejsze zespoły, pracujące równolegle ( opłaty: informacja telefoniczna ).

Dopuszcza się możliwość realizacji innych programów po wcześniejszym uzgodnieniu z Ogrodem.

Zwiedzanie grupowe odbywa się z udziałem miejscowego przewodnika, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zakresu edukacji.

Szkoła organizująca wyjazd uczniów do Ogrodu otrzyma ( po zakończeniu zwiedzania, zajęć ) nieodpłatnie 1 krzew lub drzewko do posadzenia i pielęgnowania na swoim terenie.

Ponadto można skorzystać  z organizacji ogniska nieopodal lapidarium na terenie Ogrodu.

Do Gołubia można też dojechać pociągiem z Gdyni Głównej, jak też z Kościerzyny.

Telefon kontaktowy: 58 684 36 08, kom. 600 872 501

W najbliższej okolicy można też zwiedzić:

  • Dworek Wybickich w Sikorzynie ( 2,5 km )
  • ścieżkę archeologiczną w Leśnictwie Uniradze ( 4 km )
  • Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku ( najdłuższa deska świata, dom do góry nogami, Dom Sibiraka i in. – 6 km )
  • wieża widokowa Wieżyca 328,6 m n.p.m. ( 5 km )
  • Skansen Kolejowy w Kościerzynie ( 17 km )
  • kręgi kamienne w Węsiorach  ( 17 km )
  • Muzeum Kaszubskie  i Kolegiata w Kartuzach ( 20 km )
  • Skansen we Wdzydzach Kiszewskich ( 30 km )
  • Arboretum w Wirtach (45 km )